Boys Varsity Track, Girls Varsity Track · Troy Track Meet (part 2)